Last updated 2 February 2023. This webpage is optimised for Firefox

Samfunnsøkonomenes prognosepris

Samfunnsøkonomenes prognosepris deles hvert år ut til den eller de som avgir de mest presise prognoser av norsk økonomi. Vinnere:

 • Prognoser for 2021: Nordea (lysbilder, Finansavisen, E24, NRK)
 • Prognoser for 2020: Danske Bank (lysbilder, Finansavisen, E24)
 • Prognoser for 2019: Norges Bank (lysbilder, Finansavisen)
 • Prognoser for 2018: Norges Bank (lysbilder, E24, Finansavisen)
 • Prognoser for 2017: OECD (lysbilder, DN)
 • Prognoser for 2016: Norges Bank (lysbilder, DN, E24, Finansavisen)
 • Prognoser for 2015: DNB (lysbilder, DN, E24)
 • Prognoser for 2014: Norges Bank (lysbilder, DN, Finansavisen)
 • Prognoser for 2013: DNB (lysbilder, DN)
 • Prognoser for 2012: NAM (lysbilder, DN)
 • Prognoser for 2011: Norges Bank (lysbilder)
 • Prognoser for 2010: DnBNOR (lysbilder)
 • Prognoser for 2009: First Securities (lysbilder, DN, E24, Finansavisen, Hegnar Online)
 • Prognoser for 2008: Norges Bank (Samfunnsøkonomen, DN)
 • Prognoser for 2007: Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
 • Prognoser for 2006: Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
 • Prognoser for 2005: Statistisk Sentralbyrå (SSB) (Samfunnsøkonomen, DN)


 • Frist

  Fra og med Prognoseprisen 2021 er fristen for avgivning av prognoser den 31. oktober. Med andre ord, prognoser for år t må avgis senest den 31. oktober i år t-1. Tidligere var fristen slutten av desember. Bakgrunnen for endringen er å gjøre prognosene mer sammenlignbare med prognosene til Finansdepartementet i Nasjonalbudsjettet, siden disse som regel er datert september eller begynnelsen av oktober.

  Deltakelse

  I prinsippet kan hvem som helst delta, men prioritet gis til a) viktige premissleverandører i norsk politikk (f.eks. Finansdepartementet, SSB, Norges Bank, LO, NHO, analytikerne til private banker o.l., internasjonale organisasjoner, osv.), b) aktører som har en forklarende tilnærming til økonomisk analyse (i motsetning til f.eks. gjennomsnittprognoser av andre aktører og 'black box' type modeller), og c) aktører med en bred tilnærming til norsk økonomi. Sistnevnte innebærer i praksis at kun deltakere som anslår fem eller flere av variablene i prognoseprisen kan delta. Eventuelle nye deltakere anmodes å kontakte ansvarlig for Prognoseprisen.