CATE workshop: Økonometriske modeller og økonomisk politikkanalyse


Centre for Applied and Theoretical Econometrics (CATE) arrangerer et workshop med fokus på økonometriske modeller og økonomisk politikkanalyse. Målet er at begivenheten skal utgjøre en møteplass for forskere og andre som utvikler, drifter og evaluerer statistiske modeller som kan brukes til å belyse økonomiske politikkbeslutninger.

Program:

10.00-10.25 Kaffe og registrering

10.25-10.30 Velkommen!, av Genaro Sucarrat (BI)

10.30-11.00 Why is the Norwegian krone exchange rate so weak? An analysis utilizing a fully simultaneous VAR approach, av Roger Hammersland (SSB). Medforfatter: Andreas Benedictow (OsloMet). Paper

11.00-11.30 Climate risk and commodity currencies, av Leif Anders Thorsrud (Handelshøyskolen BI). Lysbilder, paper

11.30-13.00 Lønsj

13.00-13.30 Tidsrekkebasert modellering og framskriving av Covid-19 i Norge - nye tilfeller, innleggelser og R-tall, av Ragnar Nymoen (UiO). Lysbilder, paper, nettside

13.30-14.00 The empirical modelling of house prices and debt revisited: A policy-oriented perspective, av Pål Boug. Medforfattere: Håvard Hungnes (SSB) og Takamitsu Kurita (Fukuoka University). Lysbilder, paper

14.00-14.15 Kaffepause

14.15-14.45 Adjustment coefficients and exact rational expectations in cointegrated vector autoregressive models, av Anders Rygh Swensen (UiO). Medforfatter: Søren Johansen. Paper

14.45-15.15 Does size matter? The Norwegian sovereign wealth fund, the Fiscal Rule, and the business cycle, av Thor Andreas Aursland (SSB)

15.15-15.30 Kaffepause

15.30-16.00 SMART: En ny plattform for korttidsanslag i Norges Bank, av Kenneth Paulsen (Norges Bank). Lysbilder, nettside

16.00-16.30 MATIA sier... En kommentar på prognosene i Nasjonalbudsjettet 2022, av Genaro Sucarrat (Handelshøyskolen BI). Lysbilder, rapport, nettside

17.00 Middag på XeastSist oppdatert 28. oktober 2021