Makroøkonomiske tidsserieanslag (MATIA)


Makroøkonomiske tidsserieanslag (MATIA) er en prognosemodell for norsk økonomi basert på enkle autoregressive tidsseriemodeller. Anslagene til MATIA egner seg dermed godt for sammenlignings- og evalueringsformål, men ikke for økonomisk effekt- eller årsaksanalyse. Et hovedformål med MATIA er å belyse utvalgte prognoser i Nasjonalbudsjettet ved hjelp av punkt- og sannsynlighetsanslag laget av MATIA.

  • MATIA sier... (10. oktober 2020): PDF, data, kode
  • Anslagene til MATIA versjon 2 er basert på en kombinasjon av blanda frekvens og AR(1) likninger.
  • MATIA sier... (8. oktober 2019): PDF, data, kode
  • Anslagene til MATIA versjon 1 er basert på AR(1) modeller. Følgende studie belyser treffsikkerheten til AR(1) modeller: PDF


Sist oppdatert 10. oktober 2023